🌩Israel קבוצה מזג אוויר איכותי 🌩

קבוצה מזג האוויר שעוסקת בחיזוי מזג האוויר איכותי בארץ ובעולם ועוקבת במודלים לטווחים הרחוקים⛈

הקבוצה פרטית❗️
אם אנחנו מאשרים אתכם אתם צריכים לעמוד על הכללים ומי שלא עומד בכללים מיד נחסם אוטומטית. (הכללים כתובים ברישא של הקבוצה.)

מעוניינים לדרג את הבוט?
הוספת הערה
קבוצות דומות / חזרה לקטגוריה